1. Người công nhân sở hữu 26 sáng kiến, giải pháp

    “Để anh em kết thúc công việc sớm cho đỡ cực” là động cơ lớn nhất để người công nhân kỹ thuật điện Trương Thái Sơn miệt mài sáng tạo, với 26 sáng kiến, giải pháp hữu ích trong 36 năm làm nghề. Ở tuổi 56, ông chỉ lo còn quá ít thời gian cho những việc mình ấp ủ.

    xem bài viết