CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu 1: Mình đang có 01 dự án sản xuất, tuy nhiên hiện nay mình đang cần có vốn đầu tư . Vậy mình đăng ký chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được không, và thủ tục đăng ký như thế nào.”

 

Trả lời:

Bạn vui lòng truy cập vào trang web http://sihub.vn/speedup2017/ để biết thêm thông tin nhé.

Bạn vui lòng đăng ký nộp hồ sơ tại các vườn ươm ở địa chị http://sihub.vn/speedup2017/ muc SpeedUp2017_ Danh sách cơ sở ươm tạo và hỗ trợ  để được sơ tuyển trước khi được xem xét hỗ trợ.

 

Câu 2: Hiện tại doanh nghiệp tôi muốn đăng ký dự án để tham gia chương trình hỗ trợ, tuy nhiên chúng tôi chưa tham gia vườn ươm hay cơ sở ươm tạo nào về dự án thì nộp hồ sơ như thế nào để đến được chương trình?

 

Trả lời:
Để đăng ký tham gia chương trình speeup2017, nếu là doanh nghiệp thì điều kiện là Đăng ký kinh doanh tại TPHCM không quá 5 năm.
Bạn có thể nộp dự án của mình tại các Vườn ươm theo linh sau: http://sihub.vn/speedup2017/ muc SpeedUp2017_ Danh sách cơ sở ươm tạo và hỗ trợ, các vườn ươm sẽ sơ tuyển và giúp bạn hoàn thành hồ sơ đăng ký.

 

Câu 3: Mình muốn muốn tìm hiểu thêm về chương trình:

  1. Khoản tài trợ này sẽ được nhận dưới dạng những gói dịch vụ giá trị tương ứng hay tiền mặt?
  2. Nếu ở dạng tiền mặt thì có chuyển đổi sang cổ phần công ty không? Ai sẽ là người sở hữu?
  3. Nếu ở dạng tiền mặt thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản công ty 1 lần hay tách làm mỗi quý / mỗi tháng?

 

 Trả lời:

1) Khoản tài trợ này sẽ được nhận dưới dạng những gói dịch vụ tương ứng do vườn ươm cung cấp cho Startup.

2) Sở không hỗ trợ tiền trực tiếp cho startup mà ngưồn tiền này Sở sẽ cấp cho vườn ươm để cung cấp các dịch vụ cho startup đồng thời Vườn ươm có trách nhiệm thay mặt Sở KH&CN đứng tên sở hữu cổ phần trong startup tương ứng với số tiền do Sở hỗ trợ.

3) Nguồn tiền sẽ được cấp trong ba đợt:

đợt 1 : 50%

đợt 2: 40%

đợt 3: 10%

Tùy theo tiến độ của sản phẩm yêu cầu theo các đợt này.

 

Câu 4: Trong bản mô tả dự án khởi nghiệp, phần I yêu cầu điền thông tin về tổ chức đề xuất. Xin phép được hỏi:

  1. Tổ chức đề xuất ở đây là gì?
  2. Có cần bắt buộc phải có tổ chức đề xuất mới được tham gia chương trình hay không?
  3. Nếu nhóm dự án không có tổ chức thì phải giải quyết thế nào. Cảm ơn.


Trả lời
:
1. Tổ chức đề xuất là các vườn ươm và trung tâm hỗ trợ được đăng tại địa chỉ :
http://sihub.vn/wp-content/uploads/2016/12/Danh-sach-co-so-uom-tao-va-ho-tro-cap-nhat-07-02.xlsx
2. Theo yêu cầu bắt buộc các dự án khởi nghiệp phải do các tổ chức trên đề xuất lên. Lý do:
Các vườn ươm và các tổ chức trên là các đối tác hiện tại của Sở KH&CN, có nhiệm vụ:
– Sơ tuyển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Hỗ trợ các dự án hoàn chỉnh hổ sơ theo yêu cầu, dự tóan được khỏan kinh phí và thời gian cần hỗ trợ cho mỗi dự án.
– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp. Thay mặt Sở đứng tên sở hữu cổ phần trong startup tương ứng với số kinh phí đã hỗ trợ.
3. Các nhóm vui lòng đăng ký sơ tuyển tại các vườn ươm và trung tâm hỗ trợ trên. Các đơn vị này đều có thông tin liên hệ cụ thể và sẵn sàng tiếp nhận các dự án khởi nghiệp.

 

Câu 5: Mình thắc mắc rằng với dự án đang chuẩn bị launch, khi được chọn tham gia chương trình thì dự án sẽ được hỗ trợ như thế nào ạ? Hỗ trợ về mặt tư vấn, về tài chính hay giúp tìm nhà đầu tư cho những vòng sau? Và mình có được lựa chọn phương thức hỗ trợ không? Xin cám ơn!

Trả lời:
Dự án của bạn ở bất kỳ giai đọan cũng có thể đăng ký Chương trình này.
1. Nộp hồ sơ đăng ký tại các vườn ươm và trung tâm hỗ trợ được đăng tại địa chỉ :
http://sihub.vn/wp-content/uploads/2016/12/Danh-sach-co-so-uom-tao-va-ho-tro-cap-nhat-07-02.xlsx
2. Theo yêu cầu bắt buộc các dự án khởi nghiệp phải do các tổ chức trên đề xuất lên. Lý do:
Các vườn ươm và các tổ chức trên là các đối tác hiện tại của Sở KH&CN, có nhiệm vụ:
– Sơ tuyển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Hỗ trợ các dự án hoàn chỉnh hổ sơ theo yêu cầu, dự tóan được khỏan kinh phí và thời gian cần hỗ trợ cho mỗi dự án.(vườn ươm sẽ hỗ trợ cho bạn các nội dung hỗ trợ cần thiết)
– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp. Thay mặt Sở đứng tên sở hữu cổ phần trong startup tương ứng với số kinh phí đã hỗ trợ.
– Sản phầm của quá trình hỗ trợ là Bản dự án kinh doanh hòan chỉnh, sau đó Sở sẽ tổ chức buổi gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp.

 

Câu 6: Xin hỏi tôi là cá nhân không phải là doanh nghiệp có thuộc đối tượng gửi bài dự thi không ạ?

 

Trả lời: Chương trình áp dụng cho cá nhân, nhóm cá nhân  và doanh nghiệp ( đăng ký kinh doanh tại TPHCM không quá 5 năm)

Nếu bạn là cá nhân có dự án khởi nghiệp thì vẫn nằm trong đối tượng hỗ trợ của Chương trình.

Bạn vui lòng nộp dự án tại các cơ sở ươm tạo tại link:

http://sihub.vn/wp-content/uploads/2016/12/Danh-sach-co-so-uom-tao-va-ho-tro-cap-nhat-07-02.xlsx
Theo yêu cầu bắt buộc các dự án khởi nghiệp phải do các tổ chức trên đề xuất lên. Lý do:
Các vườn ươm và các tổ chức trên là các đối tác hiện tại của Sở KH&CN, có nhiệm vụ:
– Sơ tuyển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Hỗ trợ các dự án hoàn chỉnh hổ sơ theo yêu cầu, dự tóan được khỏan kinh phí và thời gian cần hỗ trợ cho mỗi dự án.(vườn ươm sẽ hỗ trợ cho bạn các nội dung hỗ trợ cần thiết)
– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp. Thay mặt Sở đứng tên sở hữu cổ phần trong startup tương ứng với số kinh phí đã hỗ trợ.
– Sản phầm của quá trình hỗ trợ là Bản dự án kinh doanh hòan chỉnh, sau đó Sở sẽ tổ chức buổi gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp.

 

Câu 7:

1) Tôi muốn hỏi về điều kiện nhân hỗ trợ?

2) Gói hỗ trợ gồm những gì? Cụ thể bao nhiêu?

3) Tôi đang được ươm tại vườn của quỹ nằm ngoài danh mục của Sở thì có được tính là ở trong vườn ươm hay không?

 

Trả lời:

1. Điều kiện nhận được hỗ trợ là:

Dự án đã được sơ tuyển tại các vườn ươm và cơ sở ươm tạo được đăng trên webside của chương  trính speedup 2017, link: http://sihub.vn/wp-content/uploads/2016/12/Danh-sach-co-so-uom-tao-va-ho-tro-cap-nhat-07-02.xlsx

2. Được các đơn vị trên đề xuất cho Sở KH&CN, trong đó cơ sở ươm tạo có nhiệm vụ dự tóan kinh phí và thời gian hỗ trợ cho mỗi dự án khởi nghiệp (tùy thuộc vào từng dự án và do các cơ sở ươm tạo đề xuất). nếu dự án được Hội đồng tuyển chọn đánh đánh giá đạt, Sở sẽ tiến hành ký hợp đồng và cấp kinh phí cho vườn ươm để vườn ươm cung cấp các gói dịch vụ cho startup.

Sản phầm của quá trình hỗ trợ là Bản dự án kinh doanh hòan chỉnh, sau đó Sở sẽ tổ chức buổi gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp.

3. Dự án của bạn hiện đang được ươm tại vườn ươm của Quỹ ngoài danh mục các đơn vị trên.

Nếu tổ chức Quỹ đang ươm tạo cho bạn không phải lấy kinh phí từ ngưồn kinh phí nhà nước thì vẫn được tham gia chương trình. Ngược lại nếu là nguồn kinh phí nhà nước thì không nhận được hỗ trợ nữa

Các nội dung đã hỗ trợ cho dự án của bạn không trùng lắp với các nội dung xin Sở hỗ trợ thì vẫn tham gia được.

Bạn có thể liên hệ với đơn vị Quỹ đang hỗ trợ bạn giúp thông tin cho chúng tôi về dự án mà Quỹ đang hỗ trợ cũng như một bài giới thiệu sơ về năng lực của Quỹ. Sở có thể xem xét, nếu thấy phù hợp có thể thỏa thuận với Quỹ về việc matching fund cho dự án của bạn.