15400346_1315667655171922_1619778680318192847_n

09:00 - 17:30

Saigon Innovation Hub
273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua vé

Microsoft Azure IoT Technical workshop

MICROSOFT AZURE IoT TECHNICAL WORKSHOP

EVENT chỉ dành cho các START UP và các công ty làm trong lĩnh vực IoT.

AGENDA

09h00-11h00: Module 1 – Introduction to Azure IoT
11h00-11h15: Break

115:15-12h00: Module 2: Azure IoT and NODE-RED (Demo)
12h00-13h00: Lunch

13h00-14h00: Module 3: Azure IoT Suite – Remote Monitoring
14h00-15h00: Module 4: Azure Data Factory (Demo)

15h00-15h30: Break and Hands on Lab Setup
15h30-17h30: Hands on Lab

Tham gia workshop, các bạn sẽ có cái nhìn tổng qua và có khả năng thực hành trên hệ thống Azure Cloud của Microsoft, workshop tập trung vào việc thực hành về cách thức quản lý thiết bị IoT, vận hành hệ thống hạ tầng và phân tích dữ liệu gửi về từ thiết bị.
Workshop sẽ do chuyên gia của Microsoft trực tiếp đứng lớp và hướng dẫn với sự hợp tác với Saigon Innovation Hub
—–
A comprehensive overlook of Azure IoT, to learn how to take advantage of the power of Azure IoT on device security, establish reliable bi-direction communication with your devices and real time data ingestion.
Workshop content will be delivered by Microsoft Technical Expert with strongly support from Saigon Innovation Hub